صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اطلاعات پستی جدید. اطلاع از گروه Rejee
Feb 17, 2016

عزیز همه،

لطفا خوب آگاه از اعلامیه های دو زیر شوید.

1, Rejee به کار پس از تعطیلات CNY از امروز در رسما آغاز کرده است. هر مورد، احساس رایگان برای تماس با ما به طور معمول.

2 با توجه به گسترش شرکت مقیاس Rejee در دفتر جدید نقل مکان کرد. بنابراین، لطفا با مهربانی رکورد خود را با آدرس پستی جدید Rejee به عنوان موارد زیر تجدید.

آدرس: بلوک B، Kairui ساختمان، شیان اقتصادی توسعه منطقه، چین
تلفن: 0086-29-86105123 فکس: 0086-29-86513529

روز خوبی داشته باشید!

محصولات